BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:95. Error 9: Invalid character

Uczniowie szkó? z województwa ?l?skiego zostali nagrodzeni w konkursie fotograficznym "Eko za Euro" organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.


25 czerwca w Kinoteatrze Rialto w Katowicach, zast?pca prezesa WFO?iGW Adam Liwochowski uroczy?cie wr?czy? nagrody laureatom konkursu fotograficznego pn. „Eko za Euro”, zorganizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

W kwietniu og?oszono konkurs dla uczniów szkó? gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa ?l?skiego na najlepsze fotografie miejsc dokumentuj?cych realizacj? inwestycji zwi?zanych z programem Infrastruktura i ?rodowisko. Jury ocenia?o nades?ane prace, które – zgodnie z regulaminem - dotyczy?y 14 zada?, dla których katowicki Fundusz jest Instytucj? Wdra?aj?c? POIi?.


 

 

Przyznano dwa wyró?nienia oraz trzy nagrody dla uczestnicz?cych w tej foto- rywalizacji uczniów oraz nagrod? specjaln? dla nauczyciela – opiekuna.

Nagrody otrzymali:

  • I nagroda (netbook) dla Moniki Niewiadomskiej, praca pt. „Lustro prawdy”, VIII LO w Katowicach;
  • II nagroda (tablet) dla Katarzyny W?drzyk, praca pt. „Czyste wzgórza”, Gimnazjum nr 3 w Tychach;
  • III nagroda (cyfrowy aparat fotograficzny) dla Pauliny Szaroty, praca pt. „EURO dla kaczki”, ZSTiO 3 Chorzów;
  • Nagroda specjaln? dla nauczyciela dla Aleksandry Bojarskiej (opiekun laureatki I nagrody);
  • Wyró?nienie (plecak na sprz?t foto) dla Marcina Zmudy, praca pt. „Nasza przysz?o?? w zgodzie z natur?”, VIII LO w Katowicach;
  • Wyró?nienie (plecak na sprz?t foto) dla Macieja Kowala, praca pt. „Oczyszczony staw”, Gimnazjum nr 11 w Gliwicach.

 

 

"Tre?ci zawarte w publikacji nie stanowi? oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach".

 

------------------------------------------------------------------------------

Polecamy równie?: Dobiega ko?ca budowa zbiornika w Krzanowicach [WIDEO]


Dobiega ko?ca budowa zbiornika w Krzanowicach opublikowane przez raciborz_com_pl