O możliwościach wykorzystania środków z WFOŚiGW w Katowicach dyskutowano na spotkaniu przedstawicieli Funduszu z wójtami i burmistrzami 12 gmin należących do powiatu cieszyńskiego.


Konsultacje były kontynuacją rozmów rozpoczętych na początku roku, gdy zmieniały się zasady udzielania wsparcia Funduszu i likwidacji uległy terenowe biura Funduszu w Bielsku – Białej i Częstochowie. Po pół roku okazało się, że wcześniejsze obawy o trudniejszy dostęp mniejszych gmin do uzyskania wsparcia WFOŚiGW nie potwierdziły się i dziś nikt nie zgłasza już w tej sprawie zastrzeżeń.

W trakcie dyskusji, przedstawicieli gmin cieszyńskich stwierdzono, że zaprezentowana przez prezes Lenartowicz lista proekologicznych przedsięwzięć do dofinansowania przez Funduszu w ramach terminowych naborów 2012 i 2013 roku, dobrze wpisuje się w możliwości większości gmin powiatu i oczekiwania ich mieszkańców. Szczegółowo mówiono o kłopotach związanych z koniecznością utrzymania terminów zakończenia rozpoczętych inwestycji środowiskowych po to, by prawidłowo je rozliczać oraz o inicjatywie zróżnicowania przez Fundusz wielkości umorzenia preferencyjnych pożyczek w zależności od liczby mieszkańców gmin.

- Tego rodzaju spotkania nie tylko pozwalają przedstawić samorządowcom naszą ofertę wspierania działań służących ochronie środowiska naturalnego, ale także wsłuchać się w potrzeby lokalnych społeczności. Dzięki temu zarówno metody działania Funduszu jak i kryteria i zasady przyznawania pomocy mogły być jak najbardziej dostosowane do realiów i oczekiwań społeczności lokalnych – stwierdziła na zakończenie spotkania w Zebrzydowicach prezes Gabriela Lenartowicz.

Od czterech lat tego rodzaju spotkania członków zarządu Funduszu z samorządowcami wszystkich subregionów województwa śląskiego stały się coroczną praktykę. Spotkanie w Zebrzydowicach rozpoczęło kolejną rundę takich konsultacji.

 

 

"Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach".

 

----------------------------------------------------------------------------------------

Polecamy również: Dobiega końca budowa zbiornika w Krzanowicach [WIDEO]


Dobiega końca budowa zbiornika w Krzanowicach opublikowane przez raciborz_com_pl