Każde wezbrania wody w spokojnym zazwyczaj potoku płynącym z Czech - zalewały w Krzanowicach nawet 200 domostw i dróg. Dłużej utrzymujący się deszcz oznacza dla mieszkańców strach i pytanie -czy znów stracą dorobek życia?


Prawdziwym wybawieniem - jak mówią mieszkańcy - ma być budowany w Krzanowicach zbiornik przeciwpowodziowy. Pomieści blisko 420 tys.m3 wody, jego zapory czołowe i boczne mają ochronić  miejscowość przed wodą. Jego budowa mogła zostać wznowiona dzięki dotacji w wysokości 2,1 mln zł Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 Dobiega końca budowa zbiornika w Krzanowicach opublikowane przez raciborz_com_pl

 

 

"Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach".

 

----------------------------------------------------------------------------

Polecamy również: Sprzęt dla strażaków ze środków Funduszu:

Wyposażenie trafi do 11 komend w całym województwie, m.in. Rybnika, Katowic, a także Cieszyna. WFOŚiGW w Katowicach przekazał na ten cel ponad 5,7 mln zł.