Błąd
  • XML Parsing Error at 1:95. Error 9: Invalid character

Ka?dewezbrania wody w spokojnym zazwyczaj potoku p?yn?cym z Czech - zalewa?y w Krzanowicach nawet 200 domostw i drg. D?u?ej utrzymuj?cy si? deszcz oznacza dla mieszka?cw strach i pytanie -czy znw strac? dorobek ?ycia?


Prawdziwym wybawieniem - jak mwi? mieszka?cy - ma by? budowany w Krzanowicach zbiornik przeciwpowodziowy. Pomie?ci blisko 420 tys.m3 wody, jego zapory czo?owe i boczne maj? ochroni? miejscowo?? przed wod?. Jego budowa mog?a zosta? wznowiona dzi?ki dotacji w wysoko?ci 2,1 mln z? Wojewdzkiego Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.Dobiega ko?ca budowa zbiornika w Krzanowicach opublikowane przez raciborz_com_pl

"Tre?ci zawarte w publikacji nie stanowi? oficjalnego stanowiska organw Wojewdzkiego Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach".

----------------------------------------------------------------------------

Polecamy rwnie?: Sprz?t dla stra?akw ze ?rodkw Funduszu:

Wyposa?enie trafi do 11 komend w ca?ym wojewdztwie, m.in. Rybnika, Katowic, a tak?e Cieszyna. WFO?iGW w Katowicach przekaza? na ten cel ponad 5,7 mln z?.